Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi HesaplamaÖzel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama yolları için çok geniş bir araştırmaya ve yanılgılara yer yok. Türkiye’de, özel sektör yada kamuda çalışan, devlete her ay maaşından gelir vergisi ödeyen tüm vatandaşlar; Devletin gelir vergisi kanunu 63. maddesi ile vermiş olduğu, vergi avantajı hakkından yararlanabilmektedir.

Sağlık Sigortaları, yıl içerisindeki sağlık harcamalarınızı karşıladı için; Devletin üzerinden önemli bir yükü almaktadır. Bu nedenle, uzun yıllardır devlet teşviki, devlet desteği gibi önemli beklentilerin cevap bulduğu bu hak; Kanunla korunmaktadır. Çalıştığınız iş yerinde aldığınız brüt maaşa göre, ocak ayı itibariyle gelir vergisi diliminiz yüzde 15’ten başlayarak,  ilerleyen aylarda artan brüt gelinize göre; Yüzde 20, 27 ve 35 dilimleriyle  artar. Bu; Ocak ayında brüt maaşınızdan kesintiler sonrası elinize geçen  tutar ile,  Aralık ayındaki aynı tutarda ki brüt maaştan elinize geçen daha az net maaş demektir. Yararlanabileceğiniz vergi avantajı  oranı ise; Kişinin yıllık gelir vergisi oranı ile eşdeğerdir. Örneğin; Bir asgari ücretli çalışanın gelir vergisi yıl boyunca yüzde 15 iken, brüt asgari ücret tutarının üzerinde gelire sahip olanlar, bahsettiğimiz dilimlere göre, (%20, 27, 35 ) daha fazla vergi öderler. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama * )

Sağlık sigortalarına gelince; Kendiniz, eşiniz veya çocuklarınız için yaptırmış olduğunuz Sağlık Sigortaları, vergi avantajına konu edilir. Bu sayede yılda 4.000 TL sağlık sigortası primi ödemiş bir çalışan, ortalamada 680 TL vergi avantajından yararlanır ve devlet desteği almış olur. Ödemiş olduğu 4.000 TL’lik sağlık sigortası, çalışan kişiye yaklaşık olarak 3.320 TL‘ye mal olmuştur. Bunun için yapmanız gereken tek şey, sağlık sigortanızı yaptırdıktan hemen sonra takip eden ilk maaş döneminde, Sağlık Sigortası poliçenizin ön yüz fotokopisi ile ödeme yaptığınızı gösterir makbuzunuzu, işyerinizde; İnsan kaynakları, personel yada maaş mutemedine teslim etmektir. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama *)

Özel Sektör Çalışanı Vergi Avantajından Yararlanabilir mi?

Özel sektörde, bir şirkette brüt ücret karşılığında aylık gelirle çalışıyorsanız; Kendinize, eşinize yada çocuklarınız için yaptırmış olduğunuz sağlık sigortasına ait, poliçe örneği ve prim ödeme makbuzunu insan kaynakları birimine gönderebilirsiniz. İnsan kaynakları,  sağlık sigortanız için ödemiş olduğunuz primin, maaşınızın hesaplandığı aya karşılık gelen tutarını dikkate alarak, o ayki vergi diliminiz oranında vergi avantajından yararlanmanızı sağlar. Doğum Sağlık Sigortaları da vergi avantajına konu sağlık sigortalarındandır.

Örneğin; Yıllık 3.600 TL sağlık sigortası primi ödüyorsanız; Aylık sağlık sigortası prim harcamanız 300 TL’dir. (3.600/12ay) Buna göre içinde bulunduğunuz ay, vergi diliminiz %20 ise; Ödemiş olduğunuz primin %20’sini  vergi avantajıyla geri alırsınız. Yani 60TL. Aynı tutarda  taksit ödemeniz devam ederken, %27 vergi dilimine girdiğiniz bir ayda, yine 300 TL’lik aylık sağlık sigortası harcaması için; Yaklaşık 81 TL vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntı; Vergi avantajı işlemlerinizi yapan yetkilinin hesaplama yaparken birikimli Hayat Sigortaları ile Sağlık Sigortasını karıştırmamasıdır. Çünkü; Birikimli hayat sigortalarında vergi avantajına konu edilebilecek tutar aylık prim ödemesinin yüzde ellisiyken;  Sağlık sigortalarında primin tamamıdır. Bu nedenle, bu küçük detayı ilgili birim de teyit etmenizde fayda var. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama)

Devlet Memurları Vergi Avantajından Yararlanabilir mi?

Kamu çalışanlarının brüt maaşlarında vergiye konu edilen matrahları, özel sektörde ücretli olarak çalışanlara göre daha düşüktür. Yani devlet, memur maaşlarından vergi alırken, vergiye tabi tutarı belirli bir oranda tutarak; Kamu çalışanlarının yüksek gelir vergisi ödemesini bir anlamda sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla her ne kadar elde ettiğimiz gelire göre, vergi diliminiz %15’ten başlamak üzere %35’e kadar çıkıyor olsa da; Aynı brüt tutarlar üzerinden maaş alan bir özel sektör çalışanı ile, bir kamu personelinin; Yıl içerisinde vergi basamaklarının arttığı aylar farklıdır.

Bu bilgi ile birlikte, sağlık sigortası yaptırmış bir kamu çalışanının vergi avantajından yararlanmasına engel olacak hiçbir durum söz konusu değildir. Bir kamu çalışanı da; Kendisi, eşi yada çocukları için yaptırmış olduğu sağlık sigorta poliçesi örneği ile ödemelerin devam ettiğini gösteren makbuzlarını, kurumundaki mutemete göndererek vergi avantajından yararlanabilir.

Kamuda Sağlık Sigortası Vergi Avantajı Hakkında Sorun Yaşanabilir mi?

Genellikle kamu kurumlarında karşılaştığımız en büyük problem gelenekçi yaklaşımdaki bazı çalışanların, maaş hesaplama ve girişlerini yaparken, konuyu; Bireysel emeklilik sistemi ile karıştırması ya da saymanlığa aktarılan bilgilerin girildiği ekranda birikimli hayat sigortaları ile sağlık sigortalarını karıştırmasıdır. Birikimli hayat sigortası primlerinin %50’si dikkate aldığını düşünecek olursak, mutemetin yapacağı bir hata, elde edeceğiniz vergi avantajının yarısını kaybetmenize sebep olacaktır.

Genellikle sigortalılarımıza şu yönde bir tavsiyede bulunuyoruz;  Örneğin; Yıllık 4.000TL  sağlık sigortası primi ödeyen bir sigortalımız,  vergi avantajından ne kadar yararlanacağını sorduğunda; Sağlık Sigortası ile %15 vergi dilimine göre; Asgari tutarlarda 600 TL kadar bir vergi avantajı sağlayacağını, yani sağlık sigortasının 3.400TL’ye maal olacağını paylaşıyoruz. Bu bilgiyi, yani sağlık sigortasının yıllık vergi avantajından 600TL kadar yararlanması gerektiğini mutemete iletmesini istiyoruz. Böylece 4.000 TL  ödemiş olduğunuz sağlık sigortasından elde edeceğiniz 600 TL vergi avantajını mutemet doğrulamıyor ve bundan daha düşük bir tutar alacağınızı söylüyorsa; Yapılan hesaplamada ya da işlemde hatalı bir yol izlediği aşikârdır. Karşılaştığınız bu ve benzeri durumlarda size poliçe beraberinde göndermiş olduğumuz  vergi avantajı notunu mutemete gönderip bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktada da çözüme ulaşılamaması halinde, bizim iletişime geçmemizi sağlamanız, vergi avantajından tam anlamıyla faydalanmanızı sağlayacaktır.

Sağlık sigortası fiyatları ve sağlayacağınız vergi avantajı tutarı hakkında size en yakın ofisimize (0850) 346 11 30 ‘dan ulaşabilirsiniz.

İşverenlerde Sağlık Sigortası Vergi Avantajı

Serbest meslek erbapları ve şirket sahibi iş verenler; Çalışanlarda olduğu gibi, sağlık sigortası vergi avantajından yararlanabilirler. Şahıs işletmeleri gelir vergisine tabi oldukları için; Yine %15 ile %35 oranları arasında değişen vergi basamaklarına göre vergi avantajından yararlanırken;

Limited ve Anonim şirketler , kurumlar vergisine tabi olduklarından; Yapmış oldukları sağlık sigortası harcamalarını yine gider olarak göstererek vergi avantajına konu edebilirler. Çalışanlarda olduğu gibi, şirketlerde de sağlık sigortası gideri için belirli limitler vardır. Örneğin; Şahıs şirketlerinde sağlık sigortası prim ödemeleri, yıllık brüt asgari ücret tutarı aşamaz. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama*)

Dolayısıyla bir muhasebecinin kendisine, eşine yada çocukları için yaptırmış olduğu sağlık sigortası ile ayrıca ödüyor olabileceği hayat sigortası primleri toplamı, yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamalıdır. Bu tutar 2018 yılı için; Yaklaşık 25.000TL’dir. Bu sayede gider göstermiş olduğu sağlık sigortası, devlete ödemesi gereken vergiden düşüreceği için; Bu kez çalışanlarda olduğu gibi aylık bir maaş eklentisi olmayacağından, yıl sonunda beyan edilen gelirden istisna edecektir. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama*)

Ayrıca şirketlerin çalışanları için, yaptırmış oldukları sağlık sigortası ve ödenen primler, gider gösterildiğinde;

*Çalışanlarınızın şirketinize olan aidiyetini arttırmak,  *önemli bir gider kalemi yaratmak ve *sağlık harcamaları için kaybedilen iş gücünü kontrol altında tutmak için;

Çalışanlarınıza sağlık sigortası yapmanızı öneriyoruz. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan sayısına göre hazırladığımız Grup Sağlık Sigortaları… Çok avantajlı primlerle sunulmaktadır. (Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama)

Detaylı bilgi için size en yakın ofisimize; (0850) 346 11 30 ‘dan ulaşabilirsiniz. 

(Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama*)

Soru Sor
Whatsapp
Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by